Simon Elo

Liity tukiryhmääni:

Hoitajamitoitus lakiin ja lakia rikkoville rangaistus

Sinisten ryhmäpuhe eduskunnan välikysymyskeskustelussa 5.2.2019.