Simon Elo

Liity tukiryhmääni:

Kieliopintojen valinnanvapaus

Kannatan opiskelijoille vapaata kielivalintaa.