Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto

Espoolainen. Tolkullinen. Oikeistolainen.

Toimin Länsi-Uudenmaan aluevaltuustossa kokoomuksen toisena varavaltuutettuna. Haluan kehittää tasavertaisesti Länsi-Uudenmaan kaikkia kuntia niiden omaleimaisuutta kunnioittaen. Länsi-Uudenmaan on oltava Suomen paras alue asua, elää ja yrittää.

Tavoitteeni aluevaltuustossa:

Tiukka ei maakuntaverolle!

Sote-uudistuksen toteuttaminen ei saa kiristää verotusta. En hyväksy maakuntaveroa. Länsi-Uudellamaalla on edistettävä reilun kilpailun ja toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinoiden syntymistä. Hankintoja on toteutettava niin, että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin.

Valinnanvapauden puolesta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on tulevaisuudessa oltava nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin valinnanvapauden keinoin. Ei ole merkitystä sillä, mikä taho palvelut tuottaa, vaan että hyviä palveluita saa aina, kun niitä tarvitsee. Suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ennaltaehkäisevää hoitoa

Länsi-Uudenmaan asukkailla on oltava mahdollisuus saada tukea elintapamuutoksiin matalalla kynnyksellä. Varmistetaan, että Länsi-Uudenmaan asukkailla on maksuttomia lähiliikuntapaikkoja ja saavutettava yhteys lähiluontoon.

Perheystävälliset palvelut

Länsi-Uusimaasta on määrätietoisesti tehtävä Suomen houkuttelevin alue lapsiperheille. Panostetaan riittävästi neuvontapalveluihin ja lapsettomuuden hoitoon. Toteutetaan terapiatakuun vaatimukset.

Järjestöjen asiantuntemus on hyödynnettävä

Järjestöt otetaan säännöllisiin neuvotteluihin koskien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointialueella. Järjestöjen toimintaedellytykset varmistetaan turvaamalla järjestöjen avustusten, kumppanuuksien ja toimintatilojen käyttöoikeuksien jatkuvuus sekä kunnissa että hyvinvointialueilla.