Mielipidekirjoitukset

Sivuilta löytyy arkisto Simonin mielipidekirjoituksia, jotka on julkaistu painetuissa lehdissä tai verkkojulkaisuissa. Muut kirjoitukset löytyvät blogistani.

Espoon kunnallisveroprosenttia ei ole syytä korottaa

Länsiväylä 28.1.2021

Tänä vuonna kunnallisveroprosentti nousi 39 kunnassa ja laski vain neljässä. Suuremmista kaupungeista kunnallisveroa korottivat Oulu ja Pori, kun Espoossa valtuusto päätti pitää kuntaveron tänä vuonna nykytasolla. Espoossa kunnallisveroprosentti on 18 ja Kauniaisissa 17.

Espoossa vasemmisto ja vihreät ovat vuosien ajan puhuneet kunnallisveron korottamisen puolesta. Katson, että korkeampi kunnallisveroprosentti karkottaisi keski- ja hyvätuloisia Espoosta naapurikuntiin. Koronakriisi on lisännyt työttömyyttä ja lomautuksia, joten matalammalla verotuksella voidaan tukea espoolaisten ostovoimaa ja siten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Nykyisin Espoossa asuva keskituloinen pariskunta maksaa keskimäärin 680 euroa vuodessa enemmän kunnallisveroa kuin keskituloinen pariskunta Kauniaisissa.

Viime vuosina Espoon menot ovat kasvaneet nopeammin kuin tulot, ja tähän vaaralliseen kehitykseen on päätetty määrätietoisesti puuttua. Espoon valtuuston hyväksymä ja seuraavien neljän vuoden aikana toteutettava kaupungin talouden sopeutusohjelma varmistaa, että espoolaiset saavat jatkossakin laadukkaat palvelut Suomen toiseksi alhaisimmalla kunnallisveroprosentilla. Pääkaupunkiseutu on maan talouden veturi, kun vain pyörät pidetään pyörimässä. Espoon kunnallisveroa ei ole syytä korottaa seuraavalla valtuustokaudella.

Simon Elo

Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (kok.)

Niipperi

Espoo on houkutteleva kaupunki pientaloasukkaille

Länsiväylä 27.5.2020

Espoon kaupunginhallituksessa edustettuina olevista puolueista kokoomus, sosialidemokraatit, keskusta, Rkp ja kristillisdemokraatit pääsivät neuvottelutulokseen Espoon pohjois- ja keskiosien uudesta yleiskaavasta. Sovun ansiosta kaupunginhallitus on hyväksynyt yleiskaavaesityksen nähtäville asettamisen. Vihreät jättivät päätöksestä eriävän mielipiteensä.  Yleiskaavan hyväksymisestä päättää lopulta valtuusto.

Kaupunginhallituksessa tekemämme päätös on merkittävä, sillä pohjois- ja keskiosat kattavat yli kolmanneksen Espoon pinta-alasta. Alueen voimassa oleva yleiskaava on vuodelta 1997 ja uutta yleiskaavaa on valmisteltu vuodesta 2013 lähtien. Olen tyytyväinen, että esimerkiksi Suna, Tuomarila, Saarnilaakso, Kaupunginkallio, Kuurinniitty ja Niipperi säilyvät kehittyvinä pientaloalueina. Kaupunginhallitus päätti kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä poiketen hieman keventää rakentamista Kalajärven keskustassa ja sen lähellä olevilla kerrostaloalueilla. Kaupungin ja valtion toimenpiteitä kevyenliikenteen turvallisuuden parantamiseksi Kalajärvellä kiirehditään.

Viiskorven asuinalueen rakentuminen ja asemakaavoitusohjelmassa olleiden pientaloalueiden nopea kaavoitus saavat Pohjois-Espoon palvelut ja liikenteen viimein kehittymään. Tunnin juna Turusta Helsinkiin on Espoolle tärkeä hanke. Länsiradan varrelle saadaan asemakaavoitettua Histan ja Myntinmäen asuinalueet.

Kolmenkymmenen vuoden aikana yleiskaava mahdollistaa pohjois- ja keski-Espoon asukasmäärän kasvun ainakin yli 55 000 ihmisellä ja 11 000 työpaikan sijoittumisen alueelle. Vuonna 2018 Espoossa kaikista valmistuneista asunnoista 25 prosenttia oli pientaloja ja lähikunnista esimerkiksi Vantaalla noin 10 prosenttia. Espoo on tulevinakin vuosina houkutteleva kaupunki pientaloasukkaille.

Simon Elo

Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (kok.)

Niipperi

Bussilinja 436 tulee säilyttää

Länsiväylä 12.1.2020

Linja 436 aiotaan lakkauttaa osana Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastouudistusta. Tämän toteutuessa Niipperi menettää ainoan suoran linjan Helsinkiin. Se tulee aiheuttamaan matkojen hidastumisen sekä vaikeutumisen ja tulee lisäämään yksityisautoilua.

Linjan 436 lakkautusta on vastustettu HSL:n blogin kommenteissa, yli 1 100 nimeä keränneessä adressissa sekä lukuisissa palautteissa ja mielipidekirjoituksissa. Myös Espoon konsernijaosto on vastustanut linjan 436 lakkautusta varsin selkeästi. Se vaatii lausunnossaan suoran yhteyden säilyttämistä Niipperi-Kalajärvi-alueelta palvelutasoa heikentämättä.

Vastustuksesta huolimatta HSL ei ole luopunut suunnitelmistaan, vaan loppuun asti ollut linjan 436 lakkautuksen kannalla.

HSL perustelee linjastouudistusta pääasiassa vuorovälien tihenemisellä. Vuorovälit kehäradan suuntaan kuitenkin tihenevät suunnitelmissa nykyisestä vain hieman ja esitetyt liityntälinjat ovat hitaita ja kierteleviä. Suunnitelmien toteutuessa matkat Niipperistä Helsinkiin hidastuisivat ja vuorovälitkin olisivat vain minuutteja nykyistä tiheämpiä.

On kohtuutonta laittaa matkustajat joiden matka-ajat ovat muutenkin pitkiä, odottelemaan ulos tien varteen jatkoyhteyttä säässä kuin säässä.

Matka-aikojen muutoksista ei HSL juurikaan ole puhunut. Lakkautusta perustellaan kuitenkin matkojen nopeutumisella ja selkeämmällä palvelukokonaisuudella. Suoran yhteyden muuttuminen vaihdolliseksi ei tee matkoista ainakaan selkeämpiä ja on vaikea uskoa, että se tekisi niistä myöskään nopeampia.

On kovin lyhytnäköistä heikentää joukkoliikenteen tasoa niin, että se lisää yksityisautoilua ja sen myötä hiilidioksidipäästöjä.

HSL:n täytyy suunnitelmissaan kuunnella jäsenkuntia ja joukkoliikenteen käyttäjiä. Jos sekä Espoon konsernijaosto että alueen joukkoliikenteen käyttäjät vastustavat selkeästi linjan 436 lakkauttamista, lienee selvää ettei kyseinen muutos ole hyvä. Koko Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma täytyisi vielä katsoa uudelleen läpi.

 

Liisa Kivekäs (sd.)

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen varajäsen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Niipperi

 

Simon Elo

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

Niipperi

 

Jani Helenius (vihr.)

varavaltuutettu, Nämnden Svenska rum jäsen

Perusmäki

 

Camilla Lindy (vihr.)

teknisen lautakunnan jäsen, Espoon Vihreät ry:n hallituksen jäsen

Niipperi

 

Aki Luukkanen

lukiolainen

Juvankartano